Motsatsen till lekman

lekman

Motsatsord till lekman:

  1. fackman, specialist, expert, yrkesman, proffs
  2. prästvigd församlingsmedlem, präst, pastor

I betydelsen:

  1. amatör
  2. icke-prästvigd person

Copyright Göran Walter