Länkar till andra webbplatser

Länkar till ordböcker/lexikon

Homonym.se

En ordbok med homonymer, homografer och homofoner.

Synonymer.se

En ordbok med synonymer (olika ord för att säga samma sak).

Vokalrim.se

Ett lexikon med vokalrim (ord som rimmar på samma vokalljud).

Har du förslag?

Skicka gärna in förslag på länkar till andra ordböcker, lexikon och liknande resurser! Klicka här för att kontakta oss!