Om motsatsordboken

Om motsatsordboken

I Sverige har det länge funnits uppslagsverk av olika slag på internet. Idag hittar man allt från synonymordböcker till lexikon. Någonting som däremot saknades på det svenska nätet var en motsatsordbok (eller den mer korrekta benämningen antonymordbok). Domänen antonym.se införskaffades och jakten på littertur om motsatsord påbörjades. Något som tidigit uppenbarade sig var att det endast fanns en bok om ämnet på svenska och denna bok verkade vara nästan omöjlig att lägga sina händer på.

Boken som länge söktes efter och till slut förvärvades var Göran Walters verk "Ord och Motsatsord" som publicerades år 2002. Grunden för den webbaserade ordboken bygger på Görans verk (den enda och mest kompletta antonymordboken i Sverige med över 8500 uppslagsord).

Webbtjänsten har utvecklats med användarvänlighet i fokus och med stöd för mobila enheter. Ordboken är designad för att fungera på din dator, läsplatta och mobiltelefon. Vidareutveckling av ordboken kommer att ske i den mån att användare begär eller påpekar behov av förändring (inrapportering av fel via det individuella ordets sida eller via kontaktforumläret).

Mvh, Antonym.se