Om motsatsordboken

Om motsatsordboken

I Sverige har det länge funnits uppslagsverk av olika slag på internet. Idag hittar man allt från synonymordböcker, till lexikon för att översätta svenska ord och fraser — till ord på engelska eller spanska m.fl. Någonting som däremot saknades på det svenska nätet var en motsatsordbok (eller den mer korrekta benämningen antonymordbok). Domänen antonym.se införskaffades och jakten på littertur om motsatsord påbörjades. Något som tidigit uppenbarade sig var att det bara fanns en bok på svenska kring ämnet och den boken verkade vara omöjlig att lägga sina händer på.

Boken som länge söktes efter och till slut förvärvades var Gunner Walters verk "Ord och Motsatsord" som publicerades år 2002. Grunden för denna antonymordbok bygger på Gunnars verk (den enda och mest kompletta antonymordbok i Sverige med över 8500 uppslagsord). Med hjälp från användarna av webbtjänsten läggs även nya ord till i ordboken, felaktigheter korrigeras och obsoleta ord tas bort.

Webbtjänsten har utvecklats med användarvänlighet i fokus och stöd för mobila enheter. Ordboken är designad för att fungera på din dator, läsplatta och mobiltelefon. Vidareutveckling av ordboken kommer att ske i den mån att användare begär eller påpekar behov av förändring (inrapportering av fel via det individuella ordets sida eller via kontaktforumläret).

Mvh, Antonym.se