Motsatsen till fackman

fackman

Motsatsord till fackman:

  • amatör, lekman, icke-fackman; dilettant, klåpare

I betydelsen:

  • specialist, expert

Copyright Göran Walter