Motsatsen till yrkesman

yrkesman

Motsatsord till yrkesman:

  • amatör, lekman, icke-fackman; dilettant, klåpare

I betydelsen:

  • person som behärskar sitt yrke, fackman

Copyright Göran Walter