Motsatsen till specialist

specialist

Motsatsord till specialist:

  1. generalist; lekman, amatör, dilettant; allt i allo, faktotum
  2. allmänpraktiker, allmänpraktiserande läkare

I betydelsen:

  1. expert, fackman
  2. (inom läkarvård)

Copyright Göran Walter