Motsatsen till låg

låg

Motsatsord till låg:

  1. hög, lång, stor, reslig
  2. hög, högljudd, gäll, stark, genomträngande, ljudlig
  3. aktad, ansenlig, betydande, mäktig
  4. ädel, upphöjd, förnämlig, fin

I betydelsen:

  1. liten, kort
  2. svag, dämpad
  3. oansenlig, ringa
  4. gemen

Copyright Göran Walter