motsatsen till ansenlig   —   en svensk antonymordbok

ansenlig

Motsatsord till ansenlig :

  • obetydlig, oansenlig, ringa, liten; intetsägande, torftig, anspråkslös

I betydelsen (definition):

  • betydande, avsevärd