Motsatsen till obetydlig

obetydlig

Motsatsord till obetydlig:

  1. betydelsefull, viktig, väsentlig, grundläggande, vital, central, angelägen, avgörande, allvarlig
  2. betydande, stor, ansenlig, väldig, avsevärd, oerhörd, enorm

I betydelsen:

  1. betydelselös, oviktig
  2. liten, ringa

Copyright Göran Walter