Motsatsen till betydande

betydande

Motsatsord till betydande:

  1. obetydlig, oviktig, betydelselös, bagatellartad, oväsentlig, ovidkommande
  2. obetydlig, oansenlig, ringa, liten
  3. obemärkt, anspråkslös, tillbakadragen

I betydelsen:

  1. viktig, väsentlig, betydelsefull
  2. stor, ansenlig
  3. framstående

Copyright Göran Walter