Motsatsen till liten

liten

Motsatsord till liten:

  1. stor, lång, hög, reslig, välväxt, väldig, omfångsrik
  2. stor, vuxen, gammal
  3. stor, ansenlig, betydelsefull, betydande, avsevärd, omfattande
  4. versal

I betydelsen:

  1. kort, kortväxt, låg
  2. ung
  3. obetydlig, ringa
  4. (om bokstav)

Copyright Göran Walter