motsatsen till aktad   —   en svensk antonymordbok

aktad

Motsatsord till aktad :

  • ringaktad, missaktad, föraktad

I betydelsen (definition):

  • högt värderad, respekterad