motsatsen till analogi   —   en svensk antonymordbok

analogi

Motsatsord till analogi :

  • olikhet, avvikelse, skiljaktighet, skillnad

I betydelsen (definition):

  • likhet, motsvarighet, överrensstämmelse