Motsatsen till analogi

analogi

Motsatsord till analogi:

I betydelsen:

  • likhet, motsvarighet, överrensstämmelse

Copyright Göran Walter