Motsatsen till skillnad

skillnad

Motsatsord till skillnad:

  1. likhet, överensstämmelse, samhörighet, frändskap, likformighet
  2. summa

I betydelsen (definition):

  1. olikhet
  2. differens