motsatsen till avvikelse   —   en svensk antonymordbok

avvikelse

Motsatsord till avvikelse :

  • överensstämmelse, likhet, enhetlighet

I betydelsen (definition):

  • olikhet, skillnad