Motsatsen till olikhet

olikhet

Motsatsord till olikhet:

  1. likhet, överensstämmelse, samhörighet, släktskap
  2. likhet, jämlikhet, likställdhet

I betydelsen:

  1. skillnad, avvikelse
  2. olikställighet

Copyright Göran Walter