Motsatsen till uppenbar

uppenbar

Motsatsord till uppenbar:

  • otydlig, klar, oviss, osäker, dunkel, vag, dold

I betydelsen (definition):

  • tydlig, markant