Motsatsen till oviss

oviss

Motsatsord till oviss:

  1. säker, förutsägbar, förutsebar; klar, tydlig
  2. övertygad, säker, bestämd, förvissad, viss; självklar

I betydelsen:

  1. osäker, oförutsebar
  2. tveksam

Copyright Göran Walter