Motsatsen till dold

dold

Motsatsord till dold:

  1. synlig, öppen, blottad, blottlagd
  2. uttalad, uppenbar

I betydelsen:

  1. gömd, osynlig
  2. hemlig, förborgad

Copyright Göran Walter