Motsatsen till uttalad

uttalad

Motsatsord till uttalad:

  • otydlig, dold, omärklig, outtalad, osagd

I betydelsen (definition):

  • tydlig, uttrycklig