Motsatsen till tangentiell

tangentiell

Motsatsord till tangentiell:

I betydelsen:

  • i tangentens riktning, tangential

Copyright Göran Walter