Motsatsen till radiell

radiell (o. radial)

Motsatsord till radiell:

  1. tangentiell, tangential
  2. axiell, axial

I betydelsen:

  1. riktad längs radien
  2. vinkelrät mot en axels längdriktning

Copyright Göran Walter