motsatsen till axiell   —   en svensk antonymordbok

axiell

Motsatsord till axiell :

  • radiell, radial

I betydelsen (definition):

  • i axels längdriktning, axial