Motsatsen till axiell

axiell

Motsatsord till axiell:

  • radiell, radial

I betydelsen (definition):

  • i axels längdriktning, axial