Motsatsen till axiell

axiell

Motsatsord till axiell:

I betydelsen:

  • i axels längdriktning, axial

Copyright Göran Walter