Motsatsen till radial

radial (o. radiell)

Motsatsord till radial:

  1. tangential, tangentiell
  2. axial, axiell

I betydelsen:

  1. riktad längs radien
  2. vinkelrät mot en axels längdriktning

Copyright Göran Walter