Motsatsen till spridd

spridd

Motsatsord till spridd:

  1. samlad, sammanförd, sammanhållen, tät, massiv, kompakt
  2. regelbunden, ständig
  3. sällsynt, ovanlig

I betydelsen:

  1. utbredd, gles
  2. enstaka
  3. allmänt förekommande

Copyright Göran Walter