Motsatsen till kompakt

kompakt

Motsatsord till kompakt:

  1. lös, lucker, mjuk, porös, luftig; lättgenomtränglig, gles, genomsläpplig, otät
  2. svag, matt, lätt, mild, lindrig

I betydelsen:

  1. tät, massiv
  2. intensiv

Copyright Göran Walter