Motsatsen till samlad

samlad

Motsatsord till samlad:

  1. spridd, utspridd, gles
  2. separat, enskild
  3. splittrad, förvirrad, förströdd, tankspridd, disträ, okoncentrerad, osamlad
  4. lynnig, labil, obalanserad, obehärskad

I betydelsen:

  1. sammanförd
  2. gemensam
  3. koncentrerad
  4. behärskad

Copyright Göran Walter