Motsatsen till otrolig

otrolig

Motsatsord till otrolig:

  1. trolig, sannolik, högst tänkbar, förväntad, rimlig
  2. liten, ringa, obetydlig; vanlig, normal, alldaglig

I betydelsen:

  1. osannolik
  2. enorm

Copyright Göran Walter