motsatsen till alldaglig   —   en svensk antonymordbok

alldaglig

Motsatsord till alldaglig :

  • ovanlig, originell, intressant, extraordinär

I betydelsen (definition):

  • helt vanlig, vardaglig