Motsatsen till originell

originell

Motsatsord till originell:

  1. vanlig, normal, alldaglig, enkel, typisk, konventionell, traditionell; banal, intetsägande, opersonlig, ointressant
  2. efterliknande, efterhärmande, efterapande, imitativ; eftergjord, efterbildad, kopierad

I betydelsen:

  1. säregen
  2. nyskapande

Copyright Göran Walter