Motsatsen till enkel

enkel

Motsatsord till enkel:

  1. dubbel, tvåfaldig; flerfaldig, mångfaldig; sammansatt
  2. lyxig, elegant, raffinerad, anspråksfull, extravagant, påkostad, praktfull; spektakulär, uppseendeväckande, sensationell
  3. krånglig, svår, komplicerad, omständlig, avancerad; arbetsam, besvärlig, ansträngande

I betydelsen:

  1. odelad
  2. anspråkslös, torftig
  3. lätt, okomplicerad

Copyright Göran Walter