Motsatsen till oro

oro

Motsatsord till oro:

  1. lugn, ro, trygghet, behärskning, jämnmod, sinnesro, välbefinnande
  2. lugn, frid, fred, sämja

I betydelsen:

  1. ängslan, rädsla
  2. bråk

Copyright Göran Walter