Motsatsen till frid

frid

Motsatsord till frid:

  1. oro, ängslan, rädsla; rastlöshet
  2. ofrid, ofred, osämja

I betydelsen:

  1. ro, harmoni
  2. fred, sämja

Copyright Göran Walter