Motsatsen till fred

fred

Motsatsord till fred:

  1. krig, krigstillstånd, väpnad konflikt, kamp, konfrontation, strid, fiendskap, ofred
  2. osämja, tvist, oenighet, ovänskap, fejd, schism, split, ofred, ofrid
  3. oro, bråk, ofrid

I betydelsen:

  1. fredstillstånd
  2. sämja
  3. ro

Copyright Göran Walter