Motsatsen till icke-fackman

icke-fackman

Motsatsord till icke-fackman:

I betydelsen:

  • lekman

Copyright Göran Walter