Motsatsen till avsevärd

avsevärd

Motsatsord till avsevärd:

  • måttlig, ringa, liten, obetydlig, oansenlig; betydelselös, oväsentlig, oviktig; torftig, intetsägande

I betydelsen:

  • betydande, omfattande

Copyright Göran Walter