motsatsen till avböja   —   en svensk antonymordbok

avböja

Motsatsord till avböja :

  • acceptera, anta, bifalla, godkänna, gå med på, tacka ja

I betydelsen (definition):

  • avslå, avvisa