motsatsen till anta   —   en svensk antonymordbok

anta

Motsatsord till anta :

  1. avböja, avvisa, förkasta
  2. veta, bevisa

I betydelsen (definition):

  1. godta, acceptera
  2. tänka sig, tro