Motsatsen till anta

anta

Motsatsord till anta:

  1. avböja, avvisa, förkasta
  2. veta, bevisa

I betydelsen (definition):

  1. godta, acceptera
  2. tänka sig, tro