motsatsen till acceptera   —   en svensk antonymordbok

acceptera

Motsatsord till acceptera :

  • underkänna, avslå, avböja

I betydelsen (definition):

  • godta, anta