Motsatsen till akademisk

akademisk

Motsatsord till akademisk:

  1. ovetenskaplig, oakademisk, okritisk
  2. olärd, okunnig, obeläst, oskolad, obildad, ignorant, illitterat, ytlig
  3. praktisk, konkret

I betydelsen:

  1. vetenskaplig
  2. lärd, bokligt bildad
  3. teoretisk

Copyright Göran Walter