Motsatsen till illitterat

illitterat

Motsatsord till illitterat:

I betydelsen:

  • utan boklig bildning

Copyright Göran Walter