Motsatsen till praktisk

praktisk

Motsatsord till praktisk:

  1. teoretisk, tänkt
  2. opraktisk, tafatt, klumpig, fumlig
  3. opraktisk, olämplig, oändamålsenlig, oanvändbar

I betydelsen:

  1. verklig, empirisk
  2. händig
  3. ändamålsenlig

Copyright Göran Walter