Motsatsen till teoretisk

teoretisk

Motsatsord till teoretisk:

  1. praktisk, empirisk, erfarenhetsmässig, verklig
  2. realistisk, verklighetsnära, jordnära, naturtrogen

I betydelsen:

  1. som gäller eller är grundad på teorier
  2. verklighetsfrämmande

Copyright Göran Walter