Motsatsen till uvertyr

uvertyr

Motsatsord till uvertyr:

I betydelsen (definition):