motsatsen till avslutning   —   en svensk antonymordbok

avslutning

Motsatsord till avslutning :

  • inledning, början, begynnelse, start

I betydelsen (definition):

  • avslutande del, slut