Motsatsen till avslutning

avslutning

Motsatsord till avslutning:

  • inledning, början, begynnelse, start

I betydelsen (definition):

  • avslutande del, slut