Motsatsen till uttrycklig

uttrycklig

Motsatsord till uttrycklig:

I betydelsen (definition):