Motsatsen till uttrycklig

uttrycklig

Motsatsord till uttrycklig:

I betydelsen:

  • tydlig, uttalad

Copyright Göran Walter