Motsatsen till uppbragt

uppbragt

Motsatsord till uppbragt:

I betydelsen (definition):