Motsatsen till trohet

trohet

Motsatsord till trohet:

  1. trolöshet, svek, svekfullhet, otrohet, opålitlighet, illojalitet, förräderi
  2. bristande överensstämmelse, avvikelse

I betydelsen:

  1. trofasthet, lojalitet
  2. full överensstämmelse

Copyright Göran Walter