Motsatsen till trogen

trogen

Motsatsord till trogen:

  1. trolös, svekfull, otrogen, opålitlig, illojal, falsk
  2. pliktförgäten
  3. oriktig, felaktig, inadekvat; fri, överförd, omskriven

I betydelsen:

  1. trofast, lojal
  2. plikttrogen
  3. exakt, adekvat

Copyright Göran Walter