Motsatsen till illojal

illojal

Motsatsord till illojal:

I betydelsen:

  • osolidarisk, trolös

Copyright Göran Walter